Management

Als laatste stap is de uitvoering van het interieurontwerp: de culminatie van het hele proces. Goed management is, met name in deze fase, cruciaal. Wij blijven bij elke stap betrokken en ziet toe op de navolging van het concept, bewaken het budget en de juiste realisatie van het ontwerp. Een strakke planning en afgestemd plan van aanpak zijn hierbij het uitgangspunt. Het eindresultaat is in zicht, bijna thuis!

Bij de start van de uitvoering stellen we in samenspraak met de opdrachtgever een plan van aanpak op. Deze voorwaarden geven richting aan een oplossing en vormen een basis voor de evaluatie achteraf. Vanuit de visie van onze studio en op basis van onze technische tekeningen sturen we de beste afbouwspecialisten aan.

Bij elke stap in de uitvoering vervullen wij een controlefunctie en bewaken we het ontwerp vanuit esthetisch oogpunt. Klopt de uitvoering tot in detail met het opgestelde concept? De planning en het budget worden hierbij nauwlettend bewaakt in samenspraak met de opdrachtgever.  We blijven betrokken totdat aan alle eisen is voldaan. Van casco oplevering tot het kunstwerk aan de muur, het kussen op de bank en de plaatsing van meubilair: we begeleiden het proces van A tot Z!

Terug naar studio's